Menu
การขาย

MK-677 (Ibutamoren)

Ibutamoren หรือที่เรียกว่า MK-677 เป็นตัวปล่อย ฮอร์โมนการเจริญเติบโตของมนุษย์ซึ่งหมายความว่ามันจะยกระดับฮอร์โมนการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของคุณ ทั้งยังมีเอฟเฟกต์แบบเดียวกันกับ hGH ซึ่งหมายความว่ามีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทั้งการต่อต้านริ้วรอย และช่วยให้อารมณ์ดีขึ้น นอกจากนี้ใช้ดีมากในการรักษาอาการบาดเจ็บ และเป็นเครื่องเผาผลาญไขมันในระยะยาว

ประเภท:

1,995 ฿

รายละเอียด

30 มล.

1 มิลลิลิตรของน้้ายาประกอบด้วย: MK-677 20 มิลลิกรัม

เป็นฮอร์โมนช่วยการเจริญเติบโตซึ่งใช้โดยการดื่มเข้าสู่ร่างกาย. การหลั่ง-เป็นค้าที่ใช้ส้าหรับสารที่ออกฤทธิ์ท้าปฏิกริยาทางเคมีส้าหรับต่อมใต้สมองเพื่อหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตหรืออาจกล่าวได้ว่าMK-677 สามารถน้ามาเปรียบเทียบกับโปรตีนเปปไทด์เหมือนGHRP-6 หรือไอพาโมเรลีนเพียงแต่มันไม่จ้าเป็นต้องใช้การฉีดเข้าร่างกายใดๆหรือไม่มีผลข้างเคียงใดๆเหมือนGHRP-6. GHS (การหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโต) ได้รับการพัฒนาในจุดมุ่งหมายที่จะต่อสู้กับสภาวะต่างๆเช่นการสูญเสียกล้ามเนื้อ, โรคอ้วน, และโรคกระดูกพรุนนอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับกระดูกสะโพกในผู้สูงอายุด้วยดังนั้นจึงมีการศึกษาวิจัยมากมายเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย

ความเข้มของชีพจรฮอร์โมนการเจริญเติบโตสามารถเพิ่มขึ้นโดยผ่าน4 กลไกที่เป็นไปได้คือ:

1- เพิ่มการปลดปล่อยฮอร์โมนGHRH (การปล่อยฮอร์โมนการเจริญเติบโต)
2- การขยายสัญญานGHRH ในโซมาโธโทรฟิสของต่อมใต้สมองส่วนหน้า
3- ลดการปล่อยโซมาโธสตาติน(โซมาโธสตาตินมีหน้าที่หยุดยั้งการปล่อยGH)
4- ยับยั้งการส่งสัญญานของตัวรับโซมาโธสตาติน

MK-677 ถูกพบว่าท้างานผ่านกลไกทั้ง4 นี้หลังจากที่ดื่มกลืนกินแล้วฮอร์โมนการเจริญเติบโต(GH) จะแสดงตัวเพื่อเพิ่มปริมาณตามที่ก้าหนดไว้, โดยปริมาณซึ่งเริ่มต้นคือ5 มิลลิกรัม(มก)ต่อวัน

ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของมันต่อสถานะของตัวการสังเคราะห์(catabolic) ได้มีการให้ปริมาณยา25 มกวันละครั้งแก่ชายหนุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรงซึ่งมีอาการจากการสูญเสียไนโตรเจนในการอดอาหารระยะสั้นหลังจากที่ได้รับยา7 วันแล้วพบว่าผู้เข้ารับการทดสอบมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของIGF-1 และฮอร์โมนการเจริญเติบโต. นอกจากนี้การสูญเสียไนโตรเจนได้มีสภาวะกลับกันแบบตรงกันข้ามซึ่งแสดงศักยภาพที่ดีในการรักษาสภาวะที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียกล้ามเนื้อ

จากการทดลองโดยการทดสอบผลของGHS ในการต่อสู้กับโรคอ้วนได้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของมวลกล้ามเนื้อแบบเบาแต่ทั้งเนื้อเยื่อไขมันทั้งหมดหรือเนื้อเยื่อไขมันภายในไม่ได้รับผลกระทบใดๆโดยการศึกษาวิจัยนี้ได้ให้MK-677 แก่ผู้ป่วยในปริมาณ25 มก. ต่อวันเป็นเวลา8 สัปดาห์ผู้ป่วยมีอัตราการเผาผลาญอาหารเพิ่มขึ้นหลังผ่านไป2 สัปดาห์และมีภาวะการเพิ่มระดับของGH, IGF-1, และโปรตีน-3 ที่เกี่ยวพันกับIGF-1 ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น. การเพิ่มขึ้นของมวลตัวสาคัญนี้ถูกตั้งสมมติฐานว่าเกิดจากการสะสมแคลอรี่เพิ่มขึ้นในกล้ามเนื้อและความอยากอาหารมีอาการลดลงเมื่อเทียบกับการลดการสะสมไขมันโดยตรง

การศึกษาวิจัยที่ทาเพื่อรักษาโรคกระดูกพรุนและการสูญเสียความหนาแน่นของกระดูกพบว่ามีความหนาแน่นของกระดูกเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงวิเคราะห์ได้ว่าการมีผลต่อความหนาแน่นของกระดูกอย่างแท้จริงนี้สามารถช่วยในการฟื้นฟูการบาดเจ็บในระหว่างช่วงรอบระยะเวลาที่ใช้ยาของคุณ

ประโยชน์ที่เป็นไปได้อื่นๆของMK-677 นั้นเกี่ยวข้องกับการนอนหลับที่ดีขึ้น, ผิวพรรณที่ดีขึ้น, การเพิ่มระดับพลังงาน, เพิ่มการเก็บรักษาไนโตรเจน, เพิ่มความแข็งแรง, และความรู้สึกที่แจ่มใสขึ้นนอกจากนี้การศึกษาวิจัยบางส่วนยังชี้ให้เห็นว่าการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากจากMK-677 ซึ่งหมายความว่ามันได้เพิ่มระดับของระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วย

ในการศึกษาวิจัยหลายๆครั้ง, พบว่าMK-677 เพิ่มระดับIGF-1 ขึ้นระหว่าง39-89%. เพื่อให้คุณทราบถึงสิ่งที่IGF-1 ทาได้, ต่อไปนี้เป็นข้อดีของIGF-1:

  • เพิ่มการเผาผลาญไขมัน(ลดไขมัน)
  • เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ(มวลเบา)
  • กระชับผิวที่หย่อนยาน
  • รักษาอาการบาดเจ็บเก่า
  • รักษากระดูก, เส้นเอ็น

ผลลัพธ์ที่ได้รับเป็นการแสดงโดยปริมาณยาระหว่าง5-25 มก. ต่อวันซึ่งควรมีการกาหนดปริมาณยาที่จะใช้โดยกะประมาณให้เหมาะสมกับผลลัพธ์ที่คาดหวังไว

Limited Time! All Sarms are 1,995 baht

X
thไทย