Menu
การขาย

LGD-4033 (Ligandrol)

Ligandrol หรือที่รู้จักในชื่อ LGD-4033 เป็นหนึ่งใน Sarm ที่ทรงพลังที่สุดสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อ หากคุณต้องการ Sarm ที่จะให้ผลลัพธ์ เช่นเตียรอยด์นี่คือสิ่งที่คุณต้องการ

ประเภท:

1,995 ฿

รายละเอียด

30 มล.

1 มิลลิลิตรของน้ายาประกอบด้วย LGD-4033 10 มิลลิกรัม

มันถูกจัดอยู่ในประเภทของตัวรับฮอร์โมนแอนโดรเจน(AR) ซึ่งเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีการคัดสรรพัฒนาเพื่อรักษาอาการสูญเสียกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง, ความเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง, และการสูญเสียกล้ามเนื้อเนื่องจากอายุที่มากขึ้นLGD-4033 คาดว่าจะให้ผลที่เป็นประโยชน์ด้านการบาบัดรักษาที่เกี่ยวกับฮอร์โมนเพศชายโดยมีความปลอดภัย, คงทนและเป็นที่ยอมรับจากผู้ป่วยเนื่องจากกลไกการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ได้รับการคัดเลือกและมีการพัฒนาทดลองใช้กับเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหาร

LGD แสดงให้เห็นถึงความสามารถสูงสุดของSARM ที่จะนามาใช้ในขนาดของบุคคลที่จะลดน้าหนักซึ่งเป็นลักษณะที่เร่งการลดน้าหนักในระดับขนาดน้าหนักมากซึ่งแน่นอนจะขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้ในการลดน้าหนักผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ที่น้าหนักเพิ่มขึ้นมากกว่า10 ปอนด์และมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากของปริมาณแคลอรี่. ความเป็นไปได้สาหรับระดับนี้จะได้ผลเมื่อใช้LGD ปริมาณที่แนะนาสาหรับเป้าหมายประเภทนี้คือ5-10 มก. ต่อวันเป็นเวลา8 สัปดาห์

  • ผลที่ได้เมื่อเทียบกับอนาโบลิกในด้านขนาดและความแข็งแรงที่คล้ายกัน
  • ผลข้างเคียงมีน้อยที่สุด
  • ได้ผลเป็นเลิศสาหรับการฟื้นฟูสภาพ
  • มีคุณสมบัติด้านการรักษาบาบัด
  • ป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อ
  • ทางานได้ดีในรูปแบบเดี่ยวหรือร่วมกันกับSARMS อื่นๆ
  • ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในทุกแง่มุมสาหรับเป้าหมายประเภทต่างๆ
  • ให้ผลเป็นระยะเวลา24-36 ชั่วโมง

 

Limited Time! All Sarms are 1,995 baht

X
thไทย