Menu

ควีน เอลีเซีย คืออะไร?

คุณพร้อมที่จะนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณกลับคืนมาแล้วหรือยัง

ไม่เพียงแต่คุณจะได้รับประโยชน์ในการที่คุณจะมีผิวพรรณที่ดีขึ้น, เส้นผมและเล็บที่เติบโตได้เร็วขึ้นและหนาขึ้น, มีพลังงานที่มากขึ้น, นอนหลับได้สบายขึ้น, ความคิดอ่านแจ่มใส, และการเอาใจใส่เรื่องต่างๆทาได้ได้ดีขึ้น, คุณสามารถที่จะป้องกันสุขภาพของคุณจากอายุที่เสื่อมถอย, รวมทั้งการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคกระดูกพรุน, และโรคอัลไซเมอร์จากการศึกษาค้นคว้าจานวนมากได้พิสูจน์ว่าการบาบัดรักษาด้วยวิธีการทดแมนฮอร์โมนสามารถทาให้ชะลอการชราภาพให่ช้าลงโดยการเพิ่มระดับฮอร์โมน, ซึ่งแตกต่างจากวิธีอื่นๆที่ทากันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน
ควีนเอลีเซียคือสารที่ช่วยการหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตโดยการดื่มซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อการกระตุ้นต่อมใต้สมองให้ปล่อยฮอร์โมนที่เสริมสร้างการเจริญเติบโต
ส่วนประกอบหลักที่สาคัญในควีนเอลีเซีย(ไอบิวธาโมเรน) โดยที่แต่เดิมแล้วได้ถูกจัดทาเป็นสูตรเฉพาะขึ้นเพื่อที่จะรักษาอาการที่เป็นปัญหาสุขภาพต่างๆเช่นโรคกระดูกพรุน, โรคอ้วน, และอาการสึกหรอของกล้ามเนื้อแต่แล้วได้ถูกค้นพบว่ายังมีความสามารถในการส่งเสริมการเพิ่มขึ้นของมวลเนื้อเยื่อของร่างกายและมีผลต่อการต่อต้านความชราภาพในระหว่างที่ปฏิบัติการในสถานพยาบาลต่างๆ

ประโยชน์ที่ได้รับจากควีนเอลีเซีย;

 • ปรับสภาพและเพิ่มการเจริญเติบโตของเส้นผมและเล็บ
 • ควบคุมอาการหย่อนยานของผิวหนังเพื่อให้ผิวกระชับขึ้น
 • เทสโทสเทอโรน- ทาให้ผิวเรียบเนียนและลดริ้วรอยเหี่ยวย่น
 • มีเส้นผมดกหนาขึ้น
 • ปรับสภาพเส้นผมให้มีสีที่ดูเยาว์วัยขึ้น
 • ลดไขมัน, ช่วยลดน้าหนักร่างกาย
 • ปรับสภาพอารมณ์และการใช้ความคิดทาให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
 • ปรับสภาพความรู้สึกทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์ให้ดีขึ้น
 • ปรับสภาพความรู้สึกทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์ให้ดีขึ้น
 • ปรับสภาพความรู้สึกทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์ให้ดีขึ้น
 • ส่งเสริมการรักษาสภาพของเส้นเอ็นและกระดูกรวมทั้งอาการบาดเจ็บเก่าให้มีสภาพดีขึ้น
 • ปรับปรุงระบบความทรงจา, การมองเห็น, และการได้ยินให้ดีขึ้น

ทาไมจึงใช้ ควีน เอลีเซีย?

ความลับเกี่ยวกับความงามของดาราดังหลายๆคน, คือฮอร์โมนที่เสริมสร้างการเจริญเติบโต(ซึ่งรู้จักกันในชื่อย่อว่าGH หรือHGH) ซึ่งเชื่อกันว่ามีบทบาทสาคัญเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของอิลาสตินและคอลลาเจน. เช่นเดียวกับฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนอื่นๆบางประเภท, ระดับของมันลดลงเมื่อผู้คนอายุมากขึ้น. นี่คือเหตุผลว่าอะไรทาให้เกิดปัจจัยของการเสื่อมอายุของผิว
เนื่องจากคอลลาเจนและอีลาสตินลดลงควบคู่ไปกับระดับHGH, นี่ก็หมายความว่าคุณสามารถที่จะปรับปรุงระดับของมันโดยการเพิ่มจานวนฮอร์โมนเหล่านั้น. จากการวิจัยมากมายได้ทาให้สังเกตได้ว่าสามารถปรับปรุงสภาพผิวให้กระชับขึ้นและมีความหนาของผิวมากขึ้นด้วยการบาบัดรักษาโดยใช้ฮอร์โมนที่ช่วยการเจริญเติบโตในการใช้รักษาสภาพผิว. การค้นพบดังกล่าวทาให้รู้ว่าHGH สามารถช่วยสร้างอิลาสตินได้
อิลาสตินมีบทบาทสาคัญเด่นชัดเกี่ยวกับสาเหตุที่ผิวหมองคล้าการลดระดับลงของมันเกิดขึ้นคู่กับการลดลงของระดับคอลลาเจน. มีขั้นตอนที่ดีบางอย่างซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มการสร้างของอิลาสตินซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคอลลาเจนเช่นกัน.โปรตีนเหล่านี้ร่วมกันปรับสภาพของความกระชับความแน่นตึงและความยืดหยุ่นของผิวของคุณ.

ผู้หญิงทั่วไปซึ่งทนทุกข์จากระดับHGH ลดลงต่าจะสามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของร่างกายของพวกเขาเหล่านั้นเช่นมีความรู้สึกทางเพศที่ลดลง, ผิวหนังบางลง, กล้ามเนื้อมีไขมันมากขึ้น, มีริ้วรอยเหี่ยวย่นของผิวหนัง, สูญเสียความยืดหยุ่นตึงกระชับของผิว, กระดูกเปราะ, อารมณ์แปรปรวน, และมีสัญญาณของความชราภาพเกิดขึ้น
ในช่วงระหว่างเดือนที่1 คุณอาจจะรู้สึกได้ถึงการเพิ่มขึ้นของระดับพลังงานเช่นเดียวกับทัศนคติต่างๆทางอารมณ์ที่ดีขึ้น. คุณจะสามารถนอนหลับได้สบายขึ้นและมีความรู้สึกว่าสามารถที่จะทากิจกรรมต่างๆในชีวิตจาวันได้ดีขึ้น
ในช่วงระหว่างเดือนที่2 ผลการฟื้นฟูของระดับHGH ที่สูงขึ้นจะเริ่มเห็นได้.

ผิวของคุณ, เส้นผม, และเล็บจะมีการปรับสภาพดีขึ้น. คุณจะเห็นว่าสภาพกล้ามเนื้อดีขึ้น. การลดน้าหนักจะทาได้ง่ายขึ้น, และคุณจะสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการมีเพศสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
ในช่วงระยะเวลาของเดือนที่3 จนถึงเดือนที่5, คุณจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในบริเวณเดียวกันเหล่านั้น. สาหรับผู้ที่พยายามปรับสภาพกาลังของร่างกายของพวกเขา, การเพิ่มขึ้นของกล้ามเนื้อมวลเบาจะสามารถสังเกตได้ชัดขึ้น. ความรู้สึกทางเพศของคุณจะกลับไปสู่ความรู้สึกที่เคยเป็นในสมัยวัยรุ่น. คุณจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความจาและความสามารถในการย้าคิดเรื่องต่างๆ
ในช่วงระยะตอนท้ายของเดือนที่6, คุณจะเห็นว่าคุณสามารถลดน้าหนักได้ตามที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้, สภาพของกล้ามเนื้อของคุณจะมีการพัฒนามากขึ้น, และระดับกาลังงานของคุณจะถึงระดับสูงสุดที่เคยเป็นเมื่อหลายปีก่อน. คุณจะสามารถเริ่มที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันและระบบหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

หลายคนจะสามารถเห็นได้ถึงการลดลงของระดับคอเลสเตอรอล, และการลดลงของเซลลูไลท์, และในบางคนจะรู้สึกถึงการกลับมาเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นของเส้นผมที่เคยหลุดร่วงไปและสีผมที่ดีขึ้น
ความจริง: นับจากเวลาที่เราได้เกิดมาในโลกนี้, ทุกคนมีอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือแก่ตัวขึ้นเรื่อยๆ ความเป็นจริง: นี่คือชีวิตของคุณและคุณมีพลังที่จะทาในสิ่งที่คุณต้องการให้มันเป็น. คุณสามารถเลือกที่จะ’แก่ลง’ หรือคุณสามารถเลือกที่จะทาทาให้’อายุ’ของคุณอยู่ในระดับที่มีสุขภาพดี, และเทสโทสเทอโรนค่อยๆก้าวไปอย่างช้าๆในขณะที่ยังคงเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆและกับความปรารถนาต่างๆในชีวิตของคุณ

แบ่งปันโพสต์นี้!
About the Author : admin
คิดเห็น

Limited Time! All Sarms are 1,995 baht

X
thไทย