Menu

Sarms คือ?

What is Sarms

Sarms คือ?

สารควบคุมตัวรับฮอร์โมนแอนโดรเจน, ซึ่งรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าซามส์ ถูกจาหน่ายในท้องตลาดในฐานะที่เป็นสารที่ให้ผลดีต่อกล้ามเนื้อและความแข็งแรงซึ่งคล้ายกับฮอร์โมนอนาโบลิกแอนโดรเจนิกสเตอรอยด์(AAS) แต่ด้วยผลกระทบข้างเคียงที่น้อยกว่า. โดยหลักสาคัญแล้วซามส์คือสารประกอบซึ่งสามารถหยุดยั้งหรือควบคุมตัวการสาคัญที่เป็นตัวรับฮอร์โมนในร่างกาย, ซึ่งสามารถช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพที่ดีและลดผลกระทบข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ซึ่งมักจะเกิดจากอนาโบลิกสเตอรอยด์

ซามส์ทาหน้าที่ในการควบคุมตัวรับฮอร์โมนแอนโดรเจนซึ่งถูกพบได้ในเนื้อเยื่อสาคัญหลายชนิดทั่วร่างกาย. มันทาหน้าที่ส่วนใหญ่กับกล้ามเนื้อ, ผิวหนัง, เส้นผม, และไม่ส่งผลกระทบต่ออวัยวะอื่นเช่นต่อมลูกหมาก.

โดยทั่วไปแล้วซามส์มีประโยชน์หลักที่สาคัญ3 ประการคือเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ, ลดมวลไขมัน, และเพิ่มมวลกระดูก.

ซามส์ไม่ได้เพียงแค่ถูกออกแบบมาสาหรับนักกีฬาเท่านั้น; มีประชากรจานวนมากที่สามารถได้รับประโยชน์จากซามส์เช่นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอย่างน้อย1 ข้อดังต่อไปนี้สามารถได้รับประโยชน์จากซามส์ได้แก่; ผู้ที่มีความผิดปกติจากการสูญเสียกล้ามเนื้อ, อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา, การบาดเจ็บจากการถูกไฟลวก, มีร่างกายอ่อนแอและ/หรือร่างกายสึกหรอเนื่องจากโรคมะเร็งหรือHIV, และการยุบตัวของกล้ามเนื้อและ/หรืออาการกล้ามเนื้อฝ่ออันเป็นผลมาจากกระบวนการชราภาพ, ผู้สูงอายุที่ต้องการให้ผิวพรรณอ่อนเยาว์และเส้นผมที่มีคุณภาพที่ดีของพวกเขากลับคืนมา

ซามส์ยังมีประโยชน์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้าใครคือไม่เป็นเมธิลเลต(methylate) และไม่เป็นอาโรมาไธส์(aromatized) ต่อร่างกาย, ดังนั้นมันจึงไม่เป็นพิษต่อตับหรือมันไม่มีการเปลี่ยนสภาพเป็นสารประกอบฮอร์โมนแอนโดรเจนหรือฮอร์โมนเอสโตรเจนอื่นๆ. ความเป็นพิษต่อตับและตัวแปรสารประกอบอาโรมาติกเป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องมาจากการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์และอนาบอลิคสเตอรอยด์. โดยที่คุณสามารถเห็นได้ว่าซามส์เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังรวมทั้งบุคคลที่มีสุขภาพดีที่แสวงหาคุณภาพที่ดีที่สุดของชีวิต

ทาไมจึงใช้ ซามส์?

อุตสาหกรรมด้านการออกกาลังกายใช้ซามส์ในรูปแบบต่างๆเช่นเดียวกันกับประชากรทั่วไปที่ใช้เพื่อเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อ, และเพื่อการลดไขมันให้ได้ผลเต็มที่ในขณะที่รักษาสภาพมวลกล้ามเนื้อให้มีสภาพดีรวมถึงการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บโดยการปรับปรุงสภาพความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อ. อย่างไรก็ตามผู้ที่ชื่นชอบการออกกาลังกายบางคนใช้ซามส์ร่วมกับการใช้ฮอร์โมนเสริม, AAS, และอนุพันธ์ของฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนสาหรับช่วงระยะเวลาที่ทาPCT หรือเป็นตัวเลือกในการใช้สลับกันระหว่างสารประกอบทั้ง3 ชนิดดังกล่าว

ถึงแม้ว่าฮอร์โมนเสริม, อนาบอลิคสเตอรอยด์, และอนุพันธ์ของฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนจะสามารถสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วจนน่าทึ่งก็ตาม, แต่พวกมันก็ยังมีผลกระทบจากการออกฤทธิ์แบบรุนแรงต่อร่างกายและอาจจะส่งผลกระทบข้างเคียงหลายอย่างแก่ร่างกายได้. ผลกระทบข้างเคียงเหล่านี้รวมถึง: การพัฒนาการอันก่อให้เกิดมะเร็งในต่อมลูกหมาก, อาการศีรษะล้าน, การเกิดสิว, การเจริญเติบโตของเส้นขนตามร่างกายที่มากเกินไป, อาการเต้านมขยายใหญ่ในเพศชาย(gynecomastia), ความดันโลหิตสูง, อาการตับเสื่อม, และมีผลกระทบต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือด, หัวใจโต, และยับยั้งการสร้างฮอร์โมนเพศชายตามธรรมชาติ

ซามส์นาเสนอประโยชน์ที่เป็นผลดีแบบเดียวกันกับประโยชน์ของฮอร์โมนอนาโบลิกแอนโดรเจนิกสเตอรอยด์แบบดั้งเดิมเช่นเดียวกับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน(รวมถึงการเพิ่มขึ้นของมวลกล้ามเนื้อ, การลดไขมัน, และทาให้กระดูกมีความหนาแน่นขึ้น), ทุกสิ่งดังที่กล่าวแล้วได้ถูกนาเสนอมอบให้แก่ผู้ใช้โดยในขณะเดียวกันก็ไม่มีผลกระทบข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากสเตอรอยด์ใดๆ
ปัญหาที่เกี่ยวกับอนาโบลิกสเตอรอยด์อันเนื่องจากการออกฤทธิ์ที่รุนแรงและผลกระทบข้างเคียงที่น่ารังเกียจซึ่งมีดังต่อไปนี้คือ;

 • การกระตุ้นที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในต่อมลูกหมาก
 • การมีศีรษะล้านในเพศชาย
 • การเกิดสิว
 • การเกิดขนขึ้นตามลาตัว
 • อาการนมขยายใหญ่ขึ้นในเพศชาย
 • ความดันโลหิตสูง
 • อาการตับเป็นพิษ.
 • ความเสียสมดุลของระดับคอเลสเตอรอล
 • อาการหัวใจโต การปิดกั้นการสร้างฮอร์โมนเพศชาย

ผลข้างเคียงข้างต้นดังกล่าวเป็นเพราะอนาโบลิกสเตอรอยด์ที่กระตุ้นต่อตัวรับฮอร์โมนทั้งหมดโดยที่มันไม่มีการเลือกเก็บและเลือกว่าจะให้ผลลัพธ์อันใดที่ไหนหรือจะสร้างปัญหาที่ไหน. แต่ในอีกด้านหนึ่ง, ซามส์กระตุ้นตัวรับฮอร์โมนแอนโดรเจนในส่วนของกระดูกและกล้ามเนื้อเท่านั้น. เป็นผลให้สามารถป้องกันผลกระทบข้างเคียงที่รุนแรงของสเตอร์รอยได้ส่วนใหญ่หรือทั้งหมด

ซามส์ยังนาเสนอศักยภาพในการควบคุมประโยชน์ของการใช้สเตอรอยด์ในขณะเดียวกันก็สามารถลดผลกระทบข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ. และมันยังมีศักยภาพที่ได้เปรียบที่เกิดจากการใช้ยาโดยการดื่มกลืนเข้าร่างกายซึ่งฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนและสเตอรอยด์ที่ใช้เข็มฉีดเข้าร่างกายนั้นไม่มี

สาหรับนักเพาะกายบริหาร, ผู้ใช้บริการห้องยิมออกกาลังกาย, ผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการออกกาลังกาย, และนักกีฬาทั่วไปซามส์ยังสามารถใช้ร่วมกับหรือเป็นตัวทดแทนของอนาโบลิคแบบดั้งเดิมได้. นี่เป็นเพียงบางส่วนของประโยชน์ที่ซามส์สามารถทาเพื่อคุณ

 • เพิ่มการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ
 • ป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อในระหว่างการลดน้าหนัก
 • ฟื้นฟูสมรรถภาพสาหรับผู้บาดเจ็บ
 • ลดระยะเวลาการฟื้นฟูร่างกายหลังการฝึกออกกาลังกาย
 • ช่วยในการฟื้นฟูหลังจากรอบระยะเวลาการทาPCT (การบาบัดอาการที่ร่างกายไม่ผลิตฮอร์โมนตามปกติ) โดยใช้เพิ่มเข้าไปด้วยในช่วงรอบระยะเวลาที่ทาPCT
 • ทาให้การลดไขมันทาได้ดีขึ้น
 • เพิ่มสมรรถภาพในด้านความอดทน
 • ลดความเมื่อยล้า
 • ปรับสภาพและเพิ่มการเจริญเติบโตของเส้นผมและเล็บ
 • ปรับปรุงสภาพอารมณ์และความคิดทาให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
 • ปรับสภาพความรู้สึกทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์ให้ดีขึ้น
 • ผิวหนังเนียนนุ่มกระชับและลดริ้วรอยเหี่ยวย่น
 • ปรับสภาพความรู้สึกทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์ให้ดีขึ้น

Limited Time! All Sarms are 1,995 baht

X
thไทย